Słowa Jezusa z krzyża – Rafał Giertler

https://youtu.be/KoDLSR17EL8


Wykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Łk 23:33
Łk 23:35
Łk 23:34
Mk 2:10
Łk 23:42-43
2Kor 6:2
J 14:2-3
Mt 27:46; Mk 15:34
Łk 13:34
Łk 22:31
Mt 20:28
Hbr 13:5
Ps 22:1
Ps 31:1
Iz 53:12
J 19:26
J 19:28
Ps 69:22
Ps 22:15
J 19:30
1Tes 4:17