Dwie nowiny – Mt 13:10-18 – Krzysztof MalinowskiWykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Ef 3:8
1Kor 2:14
Ga 4:14
Mt 13:12
Mt 13:10-18
Mt 13:34-35
J 17:20
Hbr 11:19-23