Jesteśmy wspólnotą chrześcijan wierzących na sposób biblijny, naśladując przykład jaki mamy pozostawiony w Dziejach Apostolskich.

„Trwali oni w nauce apostołów, w społeczności, w łamaniu chleba i w modlitwach.” Dz 2:42

Uznajemy Jezusa Chrystusa za naszego Pana i Zbawiciela i ogłaszamy, że każdy pokutujący grzesznik, który zwróci się do Niego, otrzyma odpuszczenie grzechów i życie wieczne. W naszym życiu kierujemy się Słowem Bożym prowadzeni przez Ducha Świętego.

„Lecz gdy się objawiła dobroć i miłość Boga, naszego Zbawiciela, względem ludzi; Nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego; Którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela; Abyśmy, usprawiedliwieni jego łaską, stali się dziedzicami zgodnie z nadzieją życia wiecznego.” Tt 3:4-7

Nie bierzemy udziału w obecnych w różnych kościołach ruchach ekumenicznych. Nie zgadzamy się z ekumenią rozumianą jako jedność organizacyjna. Nie będziemy zamykać oczu na istniejące różnice dotyczące istotnych kwestii w imię fałszywej jedności.


Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę we Wrocławiu w budynku ALA (ul. Robotnicza 36/38) o godzinie 10:00


We provide an English translation during the meeting