Społeczność wierzących – Ezd 9:1-10:1 | Igor Włosek
Wykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Ezd 9:1-10:1
Ezd 7:6
Ne 8:1-9
1J 5:16
Jk 5:14-15