Wyjątkowe Boże zaproszenie dla grzesznika – Mt 22:1-14 – Konrad PłudowskiWykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Mt 22:1-14
Mt 21:45-46
J 1:11-12
Obj 3:5
1J 1:9