Objawienie Mesjasza – Mk 1:1-11 | Andrzej Pudzisz
Wykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Dz 12:5,7-8,11-17
Dz 12:24-25
Kol 4:10
Dz 13:13
Dz 15:36-40
2Tm 4:11
1P 5:13
Mk 1:1
Dn 9:25-26
Mk 1:2-3
Ml 3:1
Iz 40:3
Mk 1:4-5
Mk 1:6-8
Ef 4:5
Mk 1:9-11
Iz 42:1-9
Tt 2:11-14