Wieczerza Pańska – Tomasz StańczakWykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Hbr 10:11-12
Hbr 10:15-17
Hbr 10:18
Hbr 10:10
1Kor 11:25-26
Mt 26:26-28
1Kor 11:23-24
Rdz 41:9
Mt 26:26-28
J 3:14-16
Mt 20:28
1Kor 5:7
Lb 9:1-14