Bądź naczyniem, które Bóg może użyć – 2 Tm 2:15-26 | Daniel Krowarsch
Wykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
1 Kor 4:17
Flp 2:19-29
2 Tm 2:15-26
2 Tm 2:15
Mt 25:21
Prz 3:6
2 Tm 2:14,16,33
2 Tm 4:2
2 Tm 6:20
Dz 3:8-10
2 Tm 2:16,18
1 kor 15:12-26
1 J 4:1
Dz 17:11
2 Tm 2:19
Mt 16:18
Ef 2:20
2 Tm 4:3
Rz 8:28-29,38-39
1 P 1:15-16
2 Tm 2:20-21
2 Tm 1:9
1Kor 1:26-29
Rz 6:11-13
Jr 15:19-20
Rz 8:28-29
2 Tm 2:23-26
1 Tm 2:16
Ga 2:11-12
1 Tes 2:7-8
Ef 6:12
Mat 11:29
Rz 18:21