Chrzest – Bolesław GiertlerWykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Flp 3:4-8
Dz 4:12
J 3:16
Flp 1:21
J 3:36
Dz 10:1-2
Dz 10:43
Dz 16:24
Dz 16:30-31
1J 5:10