Dary wiary, wiedzy, mądrości, rozróżniania duchów | Czesław Bassara
Wykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
1Kor 12:4-11
Rdz 3:6
Dz 7:10
Łk 11:31
Wj 28:3
Wj 31:1-3
Łk 21:15
1Kor 2:7
Ef 1:16-17
Kol 3:16
Jk 1:5
Jk 3:13,17
2P 3:15-16
Kpł 10:10
Pwt 1:39
1Krl 3:9
Rz 2:18
Jon 4:11
Rz 12:2
1Kor 11:29
Hbr 5:13-14
2Tm 2:15
Dz 8:20-23
2Kor 11:3-4