Tłum, uczniowie i apostołowie – Mk 3:7-19 | Andrzej Pudzisz
Wykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Mk 3:7-19
Mk 3:6
Mt 8:16; Łk 10:17-20
Iz 14:12-15; Ez 28:12-17; Obj 12:7-9
Mt 12:24
Ef 3:10; 6:12
1Tm 5:21
Mt 25:41
Ef 6:11-12
Łk 8:31
Obj 9:1-15
2P 2:4; Jd 6
Dz 4:8-12
J 6:37
Dz 1:21-22
Ef 2:20
Łk 9:54
J 1:45-51
Mk 8:34-38