Szabat – Mk 2:23-3:6 | Daniel Krowarsch
Wykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Mk 1:1
Mk 1
Mk 2:9-11
Mk 2:16
Mk 2:23-3:6
Wj 20
Ne
Oz 4
Łk 11:46
Mt 23
Mk 2:25-26
Mk 2:28
Mk 2:10
Mk 3:6
J 5
Iz 53
Mt 5
Ps 19
J 1
2Tm 3:16
Ef 2:8-9
Hbr 9, 10
Wj
Ez 20
Ne
Hbr 8
Dz 15
Kol 2
Iz 1
J 1