Ewangelia: łaska, miłosierdzie i pokój, które są od Boga – 1Tm 1:12-20 | Andrzej Pudzisz
Wykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
1Tm 1:2
1Tm 1:8-11
1Tm 1:12-17
1Tm 2:1-7
1Tm 1:18-19
1Tm 3:14-15
1Tm 4:4-16
1Tm 6:11-16
1Tm 6:20-21
1Tm 1:19-20
1Tm 1:3-7
1Tm 4:1-5
1Tm 6:2b-6
1Tm 2:5-6
1Tm 1:12-17