Szczęście i bezpieczeństwo – Ps 32 | Aleksander Marekwia
Wykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Ps 32
2Sm 11-12
Ps 51:7-14
1J 1
1J 3
1J 3:20
Tt 3
1Kor 11:26-32
Ps 73
1J 1:9
2Sm 12:13
2Sm 24
Prz 28