Ty zaś, Boży człowieku, staczaj dobrą walkę wiary – 1Tm 6:11-21 | Andrzej Pudzisz
Wykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
1Tm 1:3-4
1Tm 1:8-9a
1Tm 1:14-16
1Tm 1:18
1Tm 2:3-6
1Tm 2:8-10
1Tm 3:14-16
1Tm 4:3-4
1Tm 4:7-10
1Tm 4:12-16
1Tm 5:1-3
1Tm 5:17-22
1Tm 6:3-6
1Tm 6:11-16
1Tm 6:9-10
1Tm 6:3-5
1Tm 1:18-19
1Tm 1:17
1Tm 6:17-21
1Tm 6:7
1Tm 6:11-16