Babu PrasadWykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Kaz 3:1-15
Ps 31:14