Ludwik MargielaWykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Dz 1:2-4,9,17-18,20,22
Dz 15:27-28
Kpł 23:1-4,7-11,12,17,20
1Kor 15:20
Dz 10:34-48