Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło zwyciężaj dobrem – Rz 12 | Andrzej Pudzisz
Wykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Rz 1:15-17
Rz 3:10-12
Rz 3:23
Rz 12:1-2
Rz 3:21-26
Rz 6:11-13
Rz 13:11-14
Rz 12:3-16
Rz 5:6-8
Ef 6:10-12
Rz 1:28-31
J 13:34-35
Flp 2:1-11
J 15:9-17