Boża sprawiedliwość jest nadzieją wierzącego – Ps 7 | Daniel Krowarsch
Wykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Ps 7
2Sm 2:8-9
2Sm 3:1
2Sm 16:7-8
Ps 1:1-2
Ps 119:97-106
Pwt 17:14-20
Ps 44:4-7
1Krn 10:13-14
1Sm 24:9-10
Obj 11:18
Obj 18:20
Obj 20:11-12
Dz 13:22
1Krl 15:5
Ps 5:4-5
Pwt 31:30; 32:1,39-42
Rz 3:23-25
Est 3:1
Dn 6:4-5,20-22,25-28
2Tes 1:4-7
2P 3:9