Bóg wysłuchuje sprawiedliwego – Ps 5 | Daniel Krowarsch
Wykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Ps 5
Ps 1:1-2
Ps 2:1-7
Ps 3:1-5,8
Ps 51:11
Ps 5:4-6
Rz 3:10-19
Ps 5:7
Rz 3:23-26
Hbr 10:28-31
Ps 5:7-8
Ps 119:105
1Krl 14:8
Kpł 11:45
1P 1:14
Ps 5:11-12
Kol 3:2-4
Ps 1:1-2