Jezus Chrystus – Bóg i Zbawiciel – Tt 2:11-13 | Bolesław Giertler




Wykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Tt 2:11-13
Mk 2:10
Rz 3:10-18
Tt 3:3
Kpł 4:27-28,31
Kpł 16:29-30
Pwt 10:5
2Krn 5:10
Kpł 17:11
Rz 8:3
1J 1:7
Rz 3:23-25
Hbr 2:17
1J 2:1-2
1J 4:10
1J 1:9