Właściwe postępowanie wobec popełnionego grzechu – Ps 51 | Igor Włosek
Wykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
1Sm 16:12-13
2Sm 7:18-29
2Sm 11-12
Ps 51
Mt 5-8