Dary duszpasterstwa, zarządzania, nauczania, napominania | Bolesław Giertler
Wykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Ef 4:11-16
1Kor 12:13
Ga 5:22-23
1Tm 3
1Kor 14:12
1Kor 12:4-6
1Kor 12:7
1Kor 12:8-11
1Kor 12:19-25
1P 4:10
Hbr 1:1
Ef 4:11
Ps 23
Dz 20:28
1P 5:2
1Tm 3:2
Rz 14:1
Jb 6:14
J 16:13
Dz 18:26
Rz 2:21-22
Mt 20:27-28
1P 5:3
Rz 12
1Tes 5:11
Tt 1:9
Ef 4:9
Flp 4:2
2Kor 5:20
Hbr 3:12-13