Działanie Ducha Świętego | Igor Włosek
Wykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Mt 28:19
1J 5:7
Sdz 15:14
1Sm 10:6-10
1Sm 16:13-14
Dz 1:5
Ef 1:13
Rz 8:9
Dz 2:4
Ef 5:18-19
Ga 5:22-25
Rz 12:1-8
1Kor 12:1-14
Dz 2:38
Ef 2:20
Ef 3:5
Dz 3:6-8
Dz 5:12-16
1Kor 12:15-31