Głębia Psalmu 119 i Jej Wpływ na Życie Wierzącego – Ps 119:1-16 | Mark Swaim
Wykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Ps 119:1-8
Ps 119:9-16
Kaz 12:1
Hbr 9:14
1J 1:9
Hbr 8:12
Ps 51:10
J 5:39
Joz 1:8