Życie chrześcijańskie – Craig Landrum


Wykład 1 – Rozważanie Słowa – Ps 1

Wykład 2 – Modlitwa za innych – Kol 2

Wykład 3 – Ewangelizacja

Wykład 4 – Pokora – Flp 2:1-11