Prawdziwy pokój – Ludwik MargielaWykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Mt 11:28
1P 1:18
J 8:31
Rdz 3:1-5
Rz 6:23
Rz 5:12
Rz 7:12
Iz 7:14
Mt 1:19-23
Łk 2:9-14
Ga 3:28
Iz 9:5-6
Obj 21:3-4
Łk 2:17-20