Dary czynienia cudów, uzdrawiania, języków | Daniel Krowarsch
Wykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Wj 3:2,10,14
Wj 4:1-9,29-31
Pwt 34:10-12
1Krl 16:29-33; 17:1
Pwt 11:16-17
1Krl 17:2-24
J 21:25
Dz 5:12
J 20:30-31
Hbr 2:4
J 3:1-2
J 6:10-15
J 3:8
Łk 7:19-22
J 18:14
Iz 49:6
Ga 3:1-3
Hbr 10:1
Dz 5:34-39
Dz 2:41-43
Dz 5:5,12-15
Rz 15:18-19
Mt 12:9-10,14,24
Mt 7:21-23
Mk 13:22
2Tes 2:9-10
Obj 19:20
Pwt 13:1-5
J 9:1,6-7
Dz 3:1-2,6
Mk 14:34-36
Dz 19:11-12
Jk 5:14
Flp 2:27
1Tm 5:23
2Tm 4:20
Mk 16:15-17
Dz 2:1-11
Dz 10:1-5,44-48
Dz 11:3,17-18
1Kor 12:4,7,10,27-30
1Kor 14:1-5
1Kor 14:6,13-14,23,26-28
1Kor 14:18-19
1Kor 13:1
2Kor 12:2-4
J 13:34-35
Łk 23:8
1Kor 1:22
2P 1:19
J 6:63