Poznanie Jezusa | Daniel Krowarsch
Wykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Tt 3:3-7
1Kor 1:26-31
Ef 1:3-8
1P 1:15-16
2P 1:2-4
Ef 1:17-19; 2:1,6-7
1J 5:20
1Kor 1:22
Ps 119:97
J 1:1-3,9-12
Obj 22:20-21
Hi 19:25-26
J 17:3
Kol 1:15-22a
Rz 8:28-31