Obraz podążania chrześcijanina za Bogiem w wędrówce Izraelitów przez pustynię – Pwt 1:19-46 | Igor Włosek
Wykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Pwt 1:19-46
Rdz 47:5; 48:21; 50:24
Wj 1:8-13; 2:23; 3:8; 4:31; 5:20-21; 13:21-22; 16:3
Lb 11:4-6; 13:21-28