Dary apostolstwa i proroctwa | Tomasz Stańczak
Wykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
1Kor 12:1-7
Ef 2:19-20
Ef 4:11
1Kor 12:27-29
Łk 6:12-16
Mt 26:14
Mk 6
J 5:25
Mt 10:1-6
Mt 17:16
Mt 16:16
Łk 9:20
Łk 17:5
J 14:15-17,26
J 21:20-23
Mt 28:18-20
Mk 16
Dz 1:21-26
Łk 24:48-49
Prz 16:33
1Kor 9:1
1Kor 15:1-11
Flp 2:25
1Kor 14:37
1Tes 2:13
1Kor 7
2P
Dz 15
J 20:21-23
1Kor 12:10,28-29
1Kor 14:3-5
Jd 1
1Kor 14:22-40
1Kor 14:1