Gościnność – Hbr 13, Rdz 18 | Tomasz Stańczak
Wykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
1P 4:10-11
Ga 6:10
Rz 12:13
1P
3J 8
Hbr 13
Iz 58:6-7
Obj 3:20
1Tm 3:2
Jb 31:32
Mt 25:35
Kol 4:10
3J 5-10
2J 10-11
Rdz 18:1-8
Dz 16:14-15
Kol 4:15
Flm 1:2
1Kor 16:19
J 1:35