Jak nie zniechęcać się w życiu chrześcijańskim – 2Kor 4 | Tomasz Stańczak
Wykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
2Kor 4:1-6,16
Rz 10:17
J 5:24
Kol 1
2Kor 2:6-7
2Kor 2:7-12
2Kor 2:13-15
2Kor 2:16-18