Bóg panuje nad historią, szczęśliwi wszyscy, którzy Mu ufają – Ps 2 | Daniel Krowarsch
Wykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Ps 2
Dz 13:32-33
Dz 4:24-26
2Sm 11b-16
Dz 4:25-28
2Kor 5:21
Rz 8:35
Łk 19:38-40
Dn 2:20-22
Rdz 4:5-7
Kol 1:16
Łk 11:28-30
Oz 11:3-4
Jon 3:3-6,10
Dn 5:21-22,30
Rz 6:23
Mt 18:11
Mt 12:20
J 3:18
Mt 28:18
Flp 2:7-11
Obj 19:11-16
Obj 2:25-29
Ps 23:1-4
1Sm 10:1
1Krl 19:18
Łk 12:6-7