Historia ludzkości i potrzeba Zbawiciela | Igor Włosek
Wykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Rdz 1:27-31
Rdz 2:16-17
Wj 20:1-17
Pwt 6:18-25
Ga 3:19-24
Iz 53:1-12
Dn 9
Mi 5
Łk 1:76-77
Łk 3:16
J 8:12
Hbr 9:15
J 4:13-15
Rz 4:1-5,13-16