Co powstrzymuje Cię od podążania za Panem? – Mt 19:16-20:16 | Andrzej Pudzisz
Wykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Mt 19:15-16
Mt 20:16-17
Mt 19:16-22
Mt 16:24-27
Mt 19:23-30
Mt 20:1-16
Mt 22:14
Mt 21:28-46
Mt 13:22-23
Mt 16:24-25