Bóg opoką w trudnych chwilach – 1Krl 19 | Andrzej Pudzisz
Wykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
1Krl 16:29-33
1Krl 17:1
1Krl 18:1-2
1Krl 18:17-24
1Krl 18:36-40
1Krl 19:1-2
1Krl 19:3-5a
1Krl 19:5b-6
1Krl 19:7-9a
1Krl 19:9b-13a
1Krl 19:13b-18
1Krl 19:19-20a
1Krl 19:20b-21
1Krl 21:25-29
Mt 11:27-30
Ps 46:1-3 [UBG]