Wierność w służbie – Mt 25:21 | Konrad Płudowski
Wykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Mt 25:21
Dz 6:1-7
Dz 6:8, 7:55
Ef 5:18
Kol 3:16
Dz 6:7,10,14
Dz 7
Dz 7:51
Dz 6:15
Dz 7:56
Mt 28:20
Mt 28:18
Dz 7:57-60
J 13:7