Boże mojej sprawiedliwości – Ps 4 | Daniel Krowarsch
Wykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Ps 4:1-9
1Sm 15-17;19
Ps 1:1
Ps 44:21
Ps 51
2Sm 15:1-6,10-11
1Krl 14:8
Ps 63:6-8
Lb 14:2-3,10
Ps 581-3
Kzn 9:3
Prz 21:27
Iz 1:11-17
Ps 49:16-19
1Kor 1:30
Ps 115:11
2Tm 2:19
Rz 8:28
Ef 4:26-27
Rz 12:1-4
Ef 2:10