Jezus Chrystus najwyższym kapłanem – Hbr 8:1 | Mark Swaim
Wykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Hbr 8:1
J 10:27
Hbr 1:1-3
Hbr 2:3
Hbr 3:1
Hbr 2:17-18
Hbr 4:14-16
Hbr 3:6,12-14
Hbr 5:1-10
Hbr 6:20
Hbr 8:12
1J 1:9
Hbr 7:25
Hbr 8:1-2, 9:24
Hbr 8:10, 10:16
Hbr 8:12
Hbr 9:12-14
Hbr 9:15
Hbr 10
Hbr 10:11-14
Hbr 10:17-18