Co Biblia nas uczy o modlitwie? – Mt 6:9-13 | Igor Włosek
Wykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Rdz 14:19-20
Rdz 15:1-6
Rdz 24:12-14
Rdz 32:9-12
Mt 6:9-13
Rdz 26:25
Rdz 29:35
Ps 150:1-6
2Sm 7:20-29
Ps 51
Ne 1:4-7
Ps 5:9-13
Mt 5:44
2Tes 3:1-3
Dz 14
Flp 4:6-7
1Tes 5:17
Łk 2:36-37
Łk 11
Łk 18:9-14
Mt 6:5-7
1Sm 1:9-17
Lb 21
Mt 26:39-44
Iz 1:12-16
Jr 7:16-18
1J 5:16
Jd 1:20
Rz 8:26
Prz 15:8
1Tm 2:1-5