Czy Bóg porzucił Izraela? – Rz 9-11 | Daniel Krowarsch
Wykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Ps 116:5
2Kor 12:12
1Tes 2:7-8
2Kor 11:24-25
Rz 9:1-4
Rz 10:1
J 1:11
Rz 9:6-8
J 1:47-49
Rz 9:20
Rz 3:23
Kaz 7:20
Ef 1:4
Obj 22:17
Rz 9:31-33
Rz 10:5
Rz 10:2
Pwt 27:26
Ga 3:10
Rz 3:20-24
Ga 3:24
Rz 10:2-3
Rz 10:9-11
Rz 10:18,20-21
Rz 11:1,4-5
Rz 11:7
Iz 6:9
Mt 13:14
Rz 11:11
Iz 7:10-14
Rz 11:15-18
Rz 11:24
Rz 11:25-29
Za 12:10-14