Adopcja w Chrystusie – Ef 1:1-9| Stewart GillespieWykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Ef 1:1-9
Rz 4
Ef 1:5
Est 7:6
Ef 2:1-4
Wj 2:10
Est 2:7
Ef 1:4
Ef 1:1
Dz 9:3-5
Ef1:3,2:5-6
Rz 5:11-15,18