Uzupełniajcie waszą wiarę moralną doskonałością, a doskonałość poznaniem – 2P 1:1-11 | Tomasz Stańczak
Wykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
2P 1:1-11
1P 1:22
1Tes 4:9
Rz 12:10
Mk 3:31-35
Rz 16
Flp 2
Flp 4:1
2P 2:12-13,18
2P 2:1
1P 4:9-11