Dlaczego Bóg dał nam… kręgosłup? – Łk 24:44-47 – Czesław BassaraWykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Łk 24:44-47
Łk 22:1-3
1Kor 15:3-4
1Kor 15:12-19
Rz 10:9
Łk 15:7
Łk 3:7
Mt 23:33
1Kor 3:10-11
Mt 16:18
Ef 2:20-22
1Tm 4:1
1Tm 3:15
2Tm 4:2
1Tm 1:10b-11
1Tm 6:3-4
1Tm 3:16-17
Dz 2:42
Dz 13:37-39
1P 1:16
1Kor 6:15,19
Ef 4:14