O śmierci bezbożnych – Ps 49 | Bolesław Giertler
Wykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Flp 2:25-27
Ps 49
Dz 4:12
Lb 16
Ps 34:8
Ps 56:12
Kol 1:14
1P 1:18-19
Ps 24:1
Hbr 9:27
Ps 23
Jb 1:21
2Tes 1:9
Rz 1