Różnica między religią a chrześcijaństwem – J 4:1-24 – Karol TateraWykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
J 4:1-24
2Kor 5:21