Charakter Boga, działanie szatana i postawa wierzącego człowieka – Jb 1:6-2:10 | Andrzej Pudzisz
Wykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Jb 1:1
Jb 1:6-22
Jb 2:1-10
Ps 93
Ps 139:1-6
Ps 139:7-10
Jb 9:4-12
Jb 28:20-28
Jb 37:23
Łk 9:23-25
Ps 32