Wstęp do Listu do Galacjan – Wojciech StudzińskiWykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Ga 1:1
Ga 1:10-12
Dz 15:1a,5a
Ga 1:3-4
Ga 6:14
Ga 2:20
Ga 3:10-14
Ga 2:16
Ga 3:23-29
Ga 5:1
Ga 5:13-14
Ga 5:19-23
Ga 5:24