Bóg jest moją pomocą – Ps 3 | Daniel Krowarsch
Wykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Ps 1:1-2
Ps 2:1-6
Ps 3:1
1Sm 15:22
1Sm 16:7,12-14
2Sm 11:1-5,12:7-10
Ps 51:3-4
2Sm 15:12-13
Ps 3:2-9
2Sm 15:24-26,30
Ps 16:8
Hbr 8:7,9-12
Mt 5:43-44
2Kor 10:3-6
Ef 6:10
Flp 4:4-9
Ps 1:5